CZ | EN

Profil společnosti

 • Poradenské a konzultační služby se zaměřením na oblast letectví, infrastrukturální projekty ;
 • Aplikace „evropských“ zkušeností (know-how) a standardů v lokálním prostředí vybraných perspektivních trhů a zemí; 
 • Přenos a aplikace zahraničních zkušeností v rámci České republiky; 
 • Vyhledávání nových obchodních příležitostí se zaměřením na Irák (zejména tzv. Kurdistán), Kazachstán, Albánie, Makedonie. Příprava a realizace projektů, kompletní projektový management pro firmy, hledající uplatnění na těchto trzích.
 • CONSULTJAN s.r.o. vytváří významnou přidanou hodnotu pro klienta, který má zájem o:
 • Vyhledávání obchodních příležitostí; 
 • Přípravu a realizaci svých projektů;
 • Uvedení své značky na trh a to jak ve shora uvedených regionech, tak i v dalších oblastech v závislosti na konkrétním požadavku klienta 
 • CONSULTJAN s.r.o. je příležitostí pro rozvoj Vaší společnosti zejména díky mnoholetým zkušenostem svého jednatele Ing. Jana Váni z oblastí:
  • Řízení a managementu ve státní správě, státem řízených společností a soukromých společností;
  • Multikulturální a mezinárodní spolupráce jak v rámci NATO, tak EU i bilaterální spolupráce;
  • Obchodní a manažerské činnosti v renomovaných leteckých společnostech;
  • Spolupráce s obchodními partnery na „netradičních trzích“
  • Vybudovanému networkingu s významnými obchodními partnery v rámci i mimo rámec ČR;
  • Minimalizované řídící struktuře společnosti CONSULTJAN, s.r.o. a z toho vyplývající maximální úrovně časové i rozhodovací flexibility společnosti při současné minimalizaci režijních nákladů.

Partneři

www.1proj.comwww.wheeltug.comwww.cana-consulting.czwww.czcorp.czwww.windtronicseast.eu

CONSULTJAN, s.r.o.
Babice, Za Zrcadlem 146
251 01 Říčany

tel.: +420 724 276 506
email: jan@consultjan.cz

IČ: 288 81 745